Trà Sơn Việt - Chuyên cung cấp Trà Sâm Dứa, Trà túi lọc Atiso, Trà Xanh Hoa Lài, Cao Atiso, Trà Hoa Atiso Kho, Trà Xanh Bảo Lộc, Trà Hoa Lài

Sản phẩm

Trà Hoa Lài

60,000 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Trà Sâm Dứa

60,000 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Trà Túi Lóc Atisô

90,000 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Trà Sâm Dứa

18,000 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Trà Hoa Lài

18,000 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Hoa Atisô kho

490,000 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Cao Atisô

400,000 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Atisô túi lọc

100,000 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng